Selasa, 09 Oktober 2012

Pidato Bahasa Jawa (Halal bi Halal)


Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil’alamin Wabihinasta’inu Ala umuriddunya wadin wa’ala alihiwasahbihi wabarik wasalim
Dumateng Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati, ugi para kanca ingkang tansah di Rahmati Allah. Wonten kesempatan ingkangberbahagia punika, mangga kita tansah ningkataken Taqwa kita dating Allah SWT. Malah-malah wonten wulan syawal punika wulan ingkang fitrah, kita dipun perintah kalih Allah supados saling Ngapura di ngapura utawi Halal bihalal dumateng sesamining ngagesang, saling memaafkan dateng saderek kita umat Islam.
Lan ingkang paling baku malih kata sedaya kedah sanget merubah tingkah laku kita luwih sahe tinimbang dinten-dinten ingkang sampun kawuri. Soalipun kita sampun dipun gembleng sewulan muput ngelampahi siyam lan ibadah lintu-lintunipun wonten ing wulan Ramadhan.
Pramila, mangga kita bukti aken menawi tingkah laku lan kehidupan kita luwih sahe ketimbang ingkang sampun-sampun. Intinipun kita ningkataken Taqwa kita menuju langkah ingkang langkung sahe. Mugi-mugi kita tetep pikantuk Rahmat lan Hidayah saking Allah SWT. Amin
Cekap semanten atur kawula mbok  menawi wonten kesalahan ingkang kirang mranani dumateng penggalih panjenengan sami, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Follow me: @Nizshaaa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar